VSNarchive

VSN logo

Dzięki VSNarchive użytkownicy mają możliwość przeszukiwania tysięcy godzin wideo oraz przeglądania ich w niskich rozdzielczościach. Ponadto system zezwala na przetrzymywanie danych w bibliotekach taśmowych bądź nawet offline identyfikując poszczególny materiał dzięki unikatowym kodom kreskowym.

Want a discount? Become a member!

Dodatkowe informacje

Marka

VSN